به گزارش هنر آنلاین به نقل از ستادخبری نخستین جشنواره ی مد و لباس فجر، وی در ادامه آورده است:همت ورزیدنِ هنرمندان در نخستین جشنواره ی مد و لباسِ فجر فاخرترین نحوه ی حضور در سرزمینی خواهد بود که بارزترین وجه هویت آن فرهنگ و هنر است. ایرانی که امروز در حوزه ی مد و لباس میراث باستانی خود را همگام با فرهنگ غنی اسلامی ساخته و به مدد گشایندگان راهِ اندیشه و هنر،چشم دوخته تا با سلاح فکر و ایده، عرصه ای نوین را رقم بزند. نخستین جشنواره ی مد و لباسِ فجر فضایی برای تکریمِ بزرگان و نخبگان این حوزه است و امید آ ن که به یاری پروردگار متعال و از رهگذر میراث گران بهایی که امروز برذهن و دستانِ شما عزیزان جاری است، میهن اسلامی مان همچنان مسیر اعتلا و شکوفایی را بپیماید.
انتهای پیام/31