غلامعباس توسلی، جامعه شناس درباره تاثیر رنگ‌ها بر میزان شادابی جامعه به خبرنگار خبرگزاری هنرآنلاین گفت: روند پوشش و رنگ در هر جامعه‌ای به مرحله آزمایش گذاشته شده است و مشخصا می‌توان گفت که تاثیرات آن بر روی ابعاد مختلف زندگی افراد مشهود است. توسلی، بازتاب استفاده از رنگ‌ها در افراد را وابسته به نوع آن دانست و بیان کرد: هر چقدر از رنگ‌های تند و تیره استفاده کنیم بازده کار نیز پایین خواهد آمد. این اتفاق در مورد بی‌رنگی نیز روی می‌دهد چرا که نتیجه آزمایشات تجربی نشان داده که حتی رنگ محیط کار نیز بر کارمندان تاثیراتی دارد حال به طور حتم این اثرات را بر روی لباس با شدت بیشتری می توان ذکر کرد. وی انتخاب رنگ‌ها را منوط به دیدگاه و عرف جامعه خواند و تصریح کرد: حفظ تعادل بر اساس فرهنگ و خواسته هر جامعه‌ای از معیارهای اساسی است اینکه رنگ‌ها نه در حد بالایی تیره و نه بیش از اندازه روشن باشند بسیار مهم است. این جامعه شناس درباره نقش سلیقه و ذائقه افراد در انتخاب رنگ و مدل پوشش گفت: ذائقه و چشم انسان‌ها به صورت غریزی به رنگ‌های موجود در طبیعت تمایل دارد. این در حالی است کهنوع اینگونه رنگها را نیز عرف جامعه تعیین می‌کند. وی عرف جامعه را تغییر پذیر خواند و ادامه داد: عرف در هر جامعه شامل برداشتی از اعتقادات و ارزش‌های رایج در آن کشور است به همین خاطر با فرهنگسازی و اقدامات زیرساختی می‌توان به آن شکل داد همانگونه که طی چند سال اخیر به واسطه برنامه‌هایی که وزارت ارشاد به اجرا گذاشته است نظیر نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها، شاهد ورود طرح‌های متنوع هستیم که رنگ‌ها را به سمت شادتری در جامعه امروز ایران متمایل کرده‌اند. انتهای پیام/۶۱