به گزارش خبرنگار هنرآنلاین جنتی در سخنرانی خود گفت : امسال سیمرغ پیام دوستی و همدلی را برای سینمای ایران به ارمغان آورده است.

او افزود همه بخش های جشنواره سی و دوم گرم و پررونق بوده و حضور کارشناسان و متخصصان را بیشتر به خود دیده است.مهم ترین ویژگی این دوره افزایش گسنره نمایش آثار بی سی و دو استان کشور است که عدالت را برای همه مردم به ارمغان می آورد.

تنوع مضامین فیلم ها دیگر نکته ای بود که وزیر ارشاد به آن اشاره کرد.جنتی طرح سینما سلام را ایجاد کننده زمینه اشتی بیشتر مردم با سینما ارزیابی کرد.او از ابتکار سازمان سینمایی قدردانی کرد.

جنتی گفت عرصه سینما عرصه ای نیست که بتوان در آن با تنگ نظری مانع رشد هنرمندان شد.امروز سینمای ایران به لحاظ دیدگاه ویژه فلسفی می تواند هم پای سینمای رده اول جهان حرکت کند.سرمایه شاید نقطه ضعف سینمای ایران باشد که این هم نقطه ضعق مشترک عرصه فرهنگ و هنر در همه کشور های درحال توسعه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد در ادامه با مقایسه تعداد سینماگران سه دهه پس از انقلاب گفت : خوب می دانم در چند دوره گذشته نسبت به برخی دلخوری ها از تصمیم گیری ها داشته و امسال تمام کمال در جشنواره حاضر شده اید.در سینمایی سرشار از علاقه و استعداد کار داوری و قضاوت را دشوار ساخته است.

جنتی جشنواره و رقابت را صرفا برای انتخاب برترین در رشته های مختلف و در این شرایط نزدیکی کیفی آثار دشوار دانست.

او با اشاره به حضور فعال فیلم اولی ها به سنگین تر شدن مسئولیت خود و مدیران حوزه سینما تاکید ورزید.

ابنکار هنرمندان متعهد و متدین در نمایش چهره برخی ضخصیت های مذهبی و تاثیر عمیق تر این شیوه در نمایش فیلم های مدهبی از نکاتی است که جنتی به آن اشاره کرد.

سخنرانی وزیر ارشاد بارها با کف زدن و تشویق گسترده حضار قطع شد.

اخبار تکمیلی در ادامه اعلام خواهد شد