به گزارش هنرآنلاین، بهرام عبدالحسینی در مراسم تقدیرازدست اندرکاران بیست و دومین جشنواره تئاتر استان یزدگفت: محتوای نمایشنامه های نویسندگان و کارگردانان یزدی باید تقویت شوند.

وی ادامه داد:باتقویت نمایشنامه ها،تئاتر استان یزد به طور حتم در کشور حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت. این مقام مسئول توجه به تئاتر بومی را مورد تاکید قراردادواز نویسندگان وکارگردانان یزدی خواست نمایشنامه هایی با محتویات بومی و فرهنگ یزد را اماده و دردستور کار خود قراردهند.

عبدالحسینی درادامه با اشاره به اینکه تئاتر استان یزد باید گام های روبه جلویی بردارد، گفت: ارتقاء تئاتر درگرو آموزش،دست برداشتن ازاختلافات و پشتکارجدی از سوی همه دلسوزان این رشته هنری است.

وی به متن آوردن پیشکسوتان و استفاده از تجربیات آنان را یک قدم مثبت دیگر برای ارتقاء تئاتر استان عنوان کرد. در این مراسم همچنین محمدرضا ابوالحسنی رییس انجمن نمایش استان یزد گزارشی را از روند برگزاری جشنواره تئاتر اعلام کرد.

انتهای پیام/38