به گزارش هنرآنلاین، بهرام عبدالحسینی در مراسم بزرگذاشت مهدی آذریزدی با بیان این خبرگفت:مقدمات این دوسالانه انجام شده و امیدواریم سال آینده با همکاری دیگر دستگاههای فرهنگی استان برگزار گردد. وی هدف از برگزاری این دوسالانه راکه با موافقت وزیرارشاد صورت پذیرفته است را معرفی ابعاد شخصیتی آذر یزدی بعنوان یک نویسنده شهیروخادم قرآن عنوان نمود. به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد متاسفانه ابعاد شخصیتی و همچنین آثار مهدی آذریزدی برای کودکان و نوجوانان به خوبی معرفی نشده است. وی معتقد است که همه دلسوزان عرصه ادبیات و دستگاههای فرهنگی موظفند که در معرفی آثار مهدی آذریزدی تلاش خود را انجام دهند. عبدالحسینی گفت:معرفی و برگزاری یک کنگره آنهم برای آذریزدی فقط وظیفه ارشاد نیست،بلکه همه ما و دستگاههای اجرایی به نحوی باید در معرفی این نویسنده و خادم قرآن تلاش نماییم. وی با اشاره به اینکه خدمات آذریزدی در عرصه ادبیات فراموش شدنی نیست،اظهارداشت:ابعاد شخصیت آذریزدی نیازمند پژوهش و تحقیقی است که تاکنون به خوبی انجام نشده است. وی در ادامه با اشاره به دورجدید فعالیت دبیرخانه بنیاد آذریزدی ،گفت:این دبیرخانه کارهای زیربنایی وریشه ای را دردستور کار خود قرارداده است. عبدالحسینی اظهارامیدواری نمودکه دبیرخانه بنیاد آذریزدی بتواند در معرفی و انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری مرتبط با آذریزدی موفق باشد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد درپایان سخنانش از آماده شدن طرح نهایی مقبره آذریزی خبرداد. وی گفت:طرح ساخت مقبره آذریزدی امسال عملیاتی خواهد شد.