به گزارش هنرآنلاین، "قربانعلی محمدپور" گفت: در حال حاضر دو مستند محیط زیستی ویژه استان همدان در حال ساخت است که ساختن این گونه مستندها در فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست تاثیر به سزایی دارد.

وی اظهار کرد: بر اساس اصل 50 قانون اساسی تمامی افراد جامعه نسبت به حفاظت از محیط زیست وظیفه دارند و تخریب محیط زیست جرم محسوب می شود،‌ بنابراین حراست از محیط زیست و چرخه های طبیعی، زمین، خاک،‌ آب و هر آنچه به نسلهای کنونی و نسلهای آینده تعلق دارد را باید نگهداری کنیم و این امر با نیروهای بسیار اندک دستگاه های اجرایی امکان پذیر نیست و نیاز به مشارکت همگانی دارد.

محمدپور به نقش مهم آموزش برای حفظ و حراست از محیط زیست اشاره کرد و گفت: در بحث آموزش و استفاده از تکنولوژی های برتر و اجرای قوانین و مقررات محیط زیست اولویت ها همیشه باید با آموزش باشد چرا که هر چیزی که تکرار شود بعدها به فرهنگ تبدیل می شود.

انتهای پیام/