به گزارش هنرآنلاین، محمد علی فرجی روز گذشته در جلسه انجمن موسیقی شهرستان همدان گفت: این منشور به منظور رعایت حقوق هر یکی از سه ضلع فرآیند آموزش هنر شامل هنرجو، هنر آموز و مدیر آموزشگاه آزاد هنری در رشته موسیقی تدوین می شود.

فرجی با بیان اینکه 8 آموزشگاه موسیقی فعال در شهرستان همدان وجود دارد، تاکید کرد: این منشور اخلاقی پس از تدوین نهایی در همه آموزشگاه های موسیقی شهرستان همدان نصب خواهد شد.

وی توضیح داد: در این منشور حقوق و وظایف هنرجویان، هنرآموزان و مدیران آموزشگاه های آزاد هنری در رشته موسیقی یادآوری شده است که از جمله آنها می توان به رعایت حداقل زمان تدریس برای هر هنرجو(20 دقیقه)، حضور به موقع در کلاس ها و نحوه پرداخت شهریه اشاره کرد.

وی اضافه کرد: این منشور برای رضایت حال هنرجویان، هنرآموزان و مدیران آموزشگاه ها تدوین می شود و به زودی به همه آموزشگاه های آزاد هنری در رشته موسیقی اعلام خواهد شد.

نظارت بر محل و فروش بلیط کنسرت های موسیقی

فرجی در ادامه این جلسه از مشخص شدن محل های فروش بلیط کنسرت های موسیقی خبر داد و گفت: برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی و ایجاد بازار سیاه فروش بلیط های کنسرت در شهرستان همدان از این پس شورای موسیقی شهرستان محل فروش بلیط های کنسرت های موسیقی خصوصا اجراهای افراد و گروه های شاخص را مشخص و برآنها نظارت می کند.

وی ادامه داد: در پی سو استفاده احتمالی و تخلف افراد در زمینه فروش بلیط کنسرت ها و ایجاد بازار کاذب در این خصوص، شورای موسیقی شهرستان همدان از این پس وظیفه نظارت بر محل های فروش بلیط ها و تعیین این محل ها را به عهده خواهد داشت.

وی افزود: سینماها، برخی کتابفروشی ها، مراکز عرضه محصولات فرهنگی و آموزشگاه های آزاد هنری برای فروش بلیط های کنسرت های موسیقی برنامه ریزی خواهند شد که در مورد هر کنسرت اعلام می شود.

گفتنی است در ادامه این نشست در خصوص عملکرد شورای موسیقی شهرستان همدان نیز بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/38