به گزارش هنرآنلاین، کبودراهنگی در خصوص موضوع این کتاب گفت: هدف از این کتاب، آموزش بازیگری و شناخت دیدگاه های مختلف پیرامون آن نیست بلکه تلاش گردیده تا شیوه های مختلف هدایت بازیگر در ایفای نقش از سوی کارگردان بر پایه نظریه پردازان بزرگ جهان مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هریک از ما به مثابه کارگردان می توانیم روش و استیلی داشته باشیم، افزود: شناخت و آگاهی از سبک ها و روش های هر یک از کارگردانان برجسته و صاحب سبک جهان در راستای هدایت بازیگران می تواند برای هر کارگردانی سودمند باشد.

این کارگردان پیشکسوت تئاتر استان با بیان اینکه کار با بازیگر در حیطه وظایف کارگردان است، ادامه داد: اگر بازیگر را به عنوان مهمترین و زنده ترین عنصر صحنه فرض کنیم باید بپذیریم که پدیده کارگردان به عنوان هدایت گر می تواند خود یکی از مهمترین عناصر دیگر نمایش تلقی شود.

وی در پایان تاکید کرد: مطالعه و آشنایی با دیدگاه ها، سلیقه ها و شیوه های کارگردانان بزرگ تئاتر جهان می تواند برای کسانی که حتی تجربیات فراوانی در زمینه کارگردانی اندوخته اند نیز سودمند باشد.

انتهای پیام/38