به گزارش هنرآنلاین، در بخش طبیعت زیبای ایران نفر اوّل جلال شمس آذران از تبریز دیپلم افتخار و مبلغ پانزده میلیون ریال، نفر دوّم مهدی سعادت از ارومیه دیپلم افتخار و مبلغ دوازده میلیون ریال، نفر سوّم سمانه نفیسی از اصفهان دیپلم افتخار و مبلغ ده میلیون ریال، در بخش استعداد جوان مهران میرزایی از مشهد دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال ومهدی نورمحمدی از ایلام، میعاد آخی از اهواز و ابراهیم باختری بناب از اصفهان دیپلم افتخار به همراه یک میلیون ریال جایزه نقدی إهداء شد.

هم چنین در بخش ویژه - طبیعت و تولید ملی نفر سوّم مهدی سعادت از ارومیه دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال، نفر دوّم امیر مینابیان از بندرعباس دیپلم افتخار و مبلغ هفت میلیون ریال، نفر اوّل سید مدیار شجاعی فر از اهواز دیپلم افتخار و مبلغ ده میلیون ریال را دریافت کردند.

نمایشگاه عکس این جشنواره از۲۴ دی تا ۷ بهمن در موسسه فرهنگی هنری صبا تهران برپاست.

انتهای پیام/38