به گزارش هنرآنلاین، در بخش موسیقی، هیأت داوران لوح تقدیر به همراه تندیس جشنواره را در این بخش به محمد حمزوی به جهت موسیقی نمایش "غرغشه در فرکانس دوخت" إهداء کرد.

در بخش طراحی صحنه، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی إهدا گردید به نهاد مولوی فر برای نمایش "غرغشه در فرکانس دوخت" و در نویسندگی، هیأت داوران بدون در نظر گرفتن اولویت از دو نمایش نامه "غرغشه در فرکانس دوخت" به نویسندگی مجتبی سلیمی و "تجسم زنده یک تندیس" به نویسندگی مجتبی بستان پیرا" تقدیر و تندیس جشنواره به همراه هدیه نقدی به این دو نمایش نامه نویس اهدا شد.

در بخش بازیگری زن، هیأت داوران در ابتدا با إهداء لوح تقدیر از زهرا متدین برای بازی در نمایش "اسماعیل-اسماعیل" تقدیر به عمل آورد و لوح تقدیر همراه با إهدا جایزه نقدی بازیگری رتبه سوّم تقدیم شد به فهیمه فرهانی برای بازی در نمایش "تجسم زنده یک تندیس"، بازیگری رتبه دوّم تقدیم شد به بازیگر نمایش "تجسم زنده یک تندیس" نسیبه جمشیدی و در بازیگری رتبه اوّل هیأت داوران تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی را به خدیجه خنفری برای نمایش "غرغشه در فرکانس دوخت" إهدا کرد.

جایزه بازیگری مرد هیأت داوران به این صورت اعلام شد که در بازیگری رتبه سوّم، لوح تقدیر و جایزه نقدی إهداء گردید به اکبر رئیسی از نمایش "لیوا" در نقش امید؛ در بازیگری رتبه دوّم، هیأت داوران لوح تقدیر و جایزه این بخش را مشترکاً إهداء کرد به بازیگر نمایش "خاک، خمپاره، خون" امید الماسی نیا و محمود سلیمی از نمایش "غرغشه در فرکانس دوخت"؛ و در بازیگری اوّل، هیأت داوران دهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج، جایزه نخست بازیگری مرد شامل تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی را به بازیگر نمایش "غرغشه در فرکانس دوخت" رضا غریب زاده إهداء کرد.

هیأت داوران رتبه سوّم کارگردانی جشنواره را إهداء کرد به کارگردان نمایش "خاک، خمپاره، خون" امید الماسی نیا، رتبه دوّم کارگردانی شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی إهداء شد به فهیمه فرهانی برای کارگردانی نمایش "تجسم زنده یک تندیس"، و اما رتبه اوّل کارگردانی: هیأت داوران تندیس جشنواره، لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی را به کارگردان نمایش "غرغشه در فرکانس دوخت" حسین غلامشاهی تقدیم کرد.

هیأت داوران نمایش "غرغشه در فرکانس دوخت" را جهت ارزیابی مجدد به جشنواره سراسری بسیج معرفی کرد.

هیأت داوران این جشنواره مهدی عطایی دریایی، مهران محمود زاده دهبارزی، محسن سلیمانی فارسانی بودند.

انتهای پیام/38