به گزارش هنرآنلاین، این کنسرت هرشب در دو بخش اجرا می شود. در بخش اول 5 قطعه شامل مقدمه ی دستگاه همایون، اواز و قطعات دستگاه همایون،تصنیف پری خانه، دوئت کمانچه و قیچک و تصیف خاک پاک اجرا و در بخش دوم قطعه سرنوشت، قطعه سراب، ساز و آواز کرد بیات و نوا، تصنیف روی آرامش و قطعه سرانجام ضربی نوا اجرا خواهد شد.

بنابراین گزارش، در گروه صهبا مرتضی فراهانی آواز، علی حضرتی نوازنده تار، محسن ربیعی دف و دایره، محسن جلالی سه تار و تار، امیر مظاهری قیچک آلتو، نسرین مولایی دهل، مهدی شهرپسند نوازنده تنبک و مرتضی مهاجری نوازنده کمانچه هستند.

مراکز فروش بلیت انجمن موسیقی اراک، آموزشگاه موسیقی نوبانگ، آموزشگاه موسیقی رازو نیاز، آموزشگاه موسیقی موسوی ها و آموزشگاه موسیقی صبا است.

انتهای پیام/