به گزارش هنرآنلاین، علیرضا پاشایی در نشست تخصصی با مسوولین آموزشگاه های آزاد موسیقی استان با اشاره به آنکه اکنون سه هزار آموزشگاه در کشور دایر است گفت: باید از طریق تولید آثار هنری، افزایش رضایت، شادی و انبساط خاطر را در جامعه بوجود آوریم. متولی خلق آثار هنری هستیم و باید فرهنگ و اهداف عالی نظام را با استفاده از ظرفیت هنر تحقق ببخشیم.

وی افزود: بر اصحاب و اولیاء فضیلت پوشیده نیست که ساحت والای هنر و فرهنگ از مظاهر معرفت و بصیرت اند و یکی از راههای بقا ی مفاهیم ارزشی و وجه جهان ماندگار به شمار می روند پس بر همین اعتبار است که میان معرفت و فضیلت و هنر ، نسبت و رابطه ای قدیم و ازلی وجود داشته است و اجتماع بصیر و خبیر ، چراغ دانش و دین و فرهنگ را پرتو افشان راه رستگاری دانسته و بهر کسب فضایل به زبان هنر توصیه و تاکید داشته اند.

سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، آموزشگاه ها را مهمترین پایگاه های نظام برای ارتقاء هنر ارزیابی کرد و گفت: آموزشگاه ها از یک سو دانش هنری مردم را بالا می برند و از سوی دیگر افرادی را تربیت می کنند که منجر به خلق آثار هنری می شود.

پاشایی افزود: طرح اعتبارسنجی آموزشگاه ها در این حوزه انجام شده و بحث نظام آموزشی آموزشگاه ها به طور جدی در حال پیگیری است. اکنون خیلی مشخص نیست که چه عناوینی در آموزشگاه ها تدریس می شود. برگزاری آزمون های ادواری موسسات آموزشی نیز یکی دیگر از موضوعات در حال بررسی است.

سرپرست دفتر موسیقی خاطرنشان کرد: در گذشته دو اداره با وظیفه آموزش هنر داشتیم که اکنون از ادغام آن دو اداره، یک اداره کل آموزش به وجود آمده است.

وی گفت: چون متولی این حوزه هستیم، مهمترین ابزارها را نیز در اختیار داریم. در همین تابستان امسال حجم کاری که این آموزشگاه ها به خود اختصاص می دهند بسیار زیاد است و هیچ فعالیت هنری با آن قابل مقایسه نیست.

پاشایی ادامه داد: امیدواریم تا مهر ماه بتوانیم اعلام کنیم که هیچ مربی ای در آموزشگاه ها بدون کارت صلاحیت به تدریس نمی پردازد.

این مقام مسوول در پایان افزود: بی شک به هر میزان که آثار هنری ما مبتنی بر اصالت و هویت فرهنگ مذهبی و بومی استوار باشد به همان میزان استحکام و پایداری آنان در پیوند با جامعه ماندگار خواهد بود. جامعه هنری کشور مفتخر است تا با اشتیاق فراوان در جهت تقویت بنیان ها و کشف ظرفیت های فرهنگی گام برداشته و قاطعیت روشن و همه جانبه هنرمندان جوان را در خلق آثار ارزشمند وفاخر هنری شاهد باشد.

انتهای پیام/38