به گزارش هنرآنلاین، در آخرین روز از برگزاری دومین سوگواره ملی تعزیه که با حضور گروه‌هایی از تهران، مرکزی، کرمان، البرز، همدان، قم، گیلان، فارس، خراسان شمالی، قزوین و بوشهر به میزبانی اراک برگزار شده بود، برترین‌های تعزیه‌خوانی کشور مشخص شدند.

بر اساس این گزارش بر اساس نظر هیئت داوران مجلس شهادت امام حسن (ع) از تفرش به عنوان برترین گروه شناخته شد.

همچنین تعزیه امیرکبیر از اراک و شهادت ابوالفضل از قزوین به ترتیب عناوین دوم تا سوم را کسب کردند.

در نقش مخالف خوان حسین حیدری و امیر حدادی در مجلس شاهچراغ از تهران و امیرکبیر از اراک اول و تقی ساده در تعزیه متوکل از قم و هادی معین قفقازی در خاتم بخشی از کرمان دوم و سوم شدند.

در بخش زنانه‌خوان رضا نصراللهی در مجلس متوکل از قم اول شد و محمود منصوری در شهادت ابوالفضل (ع) از استان البرز و حسن عقیقی در تعزیه شاهچراغ از تهران دوم شدند و مصطفی شاه‌حسینی در تعزیه شاهچراغ از تفرش عنوان سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش بچه‌خوان محمدحسین انصاری در مجلس شهادت دو طفلان مسلم و محمداسماعیل قدیری در مجلس بازار شام هر دو از اراک عنوان اول را کسب کردند.

در این نقش همچنین علیرضا سیاووشی در مجلس بازار شام از نهاوند و زینب احدی در مجلس شهادت ابوالفضل (ع) از استان البرز عنوان دوم را از آن خود کردند.

فرهاد بیوک در مجلس تعزیه بازار شام از نهاوند و فاطمه فخاری در خطبه‌خوان از بوشهر سوم شدند.

در نقش امام‌خوان رضا حیدری در مجلس امام حسن (ع) از تفرش اول شد، نقی بیاتی از تفرش و علی اسمی در مجلس شاهزاده ابراهیم از گیلان دوم و علیرضا طاهری در خاتم بخشی از کرمان سوم شدند.

در نقش شهادت‌خوان حسن زمانی در مجلس ابوالفضل (ع) از قزوین عنوان اول را از آن خود کرد، مصطفی و مرتضی اورسا در تعزیه شاهزاده ابراهیم از گیلان دوم و عقیل صدقی، احمد عزیزی و مجید بنی‌علی در تعزیه شاهچراغ از تهران مقام سوم را کسب کردند.

در بخش موسیقی سیدحسن ابراهیمی در تعزیه متوکل از قم و عباس حیدری در تعزیه امام حسن (ع) از تفرش موفق به کسب عنوان اول و فرامرز زمانی در تعزیه امیرکبیر و قاسم مرزآبادی در تعزیه دو طفلان مسلم هر دو از اراک دوم شدند و هادی بابا نعلبرها در تعزیه ابوالفضل از قزوین و محمد بلالی در مجلس شاهزاده ابراهیم از گیلان عنوان سوم را کسب کردند.

فرامرز زمانی در تعزیه امیرکبیر و قاسم مرزآبادی در تعزیه دو طفلان مسلم هر دو از اراک عنوان دومی را از آن خود کردند و محمد بلالی در مجلس شاهزاده ابراهیم از گیلان و هادی بابا نعلبرها در تعزیه ابوالفضل از قزوین عنوان سوم را کسب کردند.

در نقش شبیه‌گردانی مهدی دریایی در تعزیه امیرکبیر از اراک عنوان برتر سوگواره ملی تعزیه کشور را به دست آورد. همچنین مجلس شهادت امام حسن(ع) از تفرش مجلس امیرکبیر از اراک و مجلس شهادت حضرت ابوالفضل(ع) از قزوین به‌عنوان سه گروه برگزیده دومین سوگواره ملی تعزیه انتخاب شدند.

انتهای پیام/38