سرویس سینما هنرآنلاین: در روزگار دشوار رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های مکتوب، شنیدن خبر چهارده ساله شدن روزنامه بانی فیلم، امید بخش و غرورانگیز است؛

آقای مسعود داوودی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول این رسانه، به جهت همین تداوم، استمرار و مانایی کاری بزرگ و شایسته انجام داده‌اند که امیدواریم همچنان پا برجا و استوار باشند. به حتم یک یک همکاران بانی فیلم، حتی آنها که در روزگارانی عضو این رسانه هنری بودند در این افتخار سهیم‌اند و برای تک‌تکشان بهترین‌ها را آرزو داریم. بانی فیلم این روزها در 12 صفحه شنبه تا چهارشنبه منتشر می‌شود که تمرکز موضوعی صفحات آن بر سینمای ایران و جهان و نیز صفحات تلویزیون است؛ در صفحه فرهنگی هم سایر هنرها پوشش داده می‌شوند.