سرویس عکس هنرآنلاین : این مراسم چنانکه انتظار می‌رفت با حضور بسیار پرشمار چهره‌های شناخته شده سیاسی و هنری همراه بود: