سرویس سینمایی هنرآنلاین: فاطمه گودرزی بازیگر که اصالتا اهل استان لرستان است به همراه پسرش با پوشیدن لباس محلی آن منطقه بر حفظ ارزش ها تاکید کرد.