به گزارش هنرآنلاین ، آکادمى پزشگان ایرانى-آمریکایى که در سال ١٩٨٨ به وسیله جراحان و پزشکان صاحب نام ایرانى تأسیس شده است؛ در آغاز هر سال میلادى با برپایى همایشى علمى در مجتمع المپیک شهر لس آنجلس، ضمن بررسى آخرین دستاوردهاى نوین در علم پزشکى وتبادل تجربیات، با دعوت از یک شخصیت فرهنگى و هنرى جهت سخنرانى در حوزه فرهنگ و هنر، همایش خود را به انجام می‌رساند.

به نظر می‌رسد که پس از گذشت ١٨ سال، قرعه به نام سینما افتاده است؛ چرا که این آکادمى معتبر، بخش فرهنگى همایش سال ٢٠١۶ خود را به نمایش فیلم سینمایی "ایران برگر" و سخنرانى "مسعود جعفرى جوزانى" با موضوع "فرهنگ ایرانى" اختصاص داد.

دکتر "وحید مهابادى" رئیس آکادمى پزشکان ایرانى ـ آمریکایى پس از تشکر از حضور بانو "گوهر خیراندیش" بازیگر تواناى سینماى ایران و قدردانى از دستاوردهاى ارزشمند استاد "مسعود جعفرى جوزانى" در زمینه پژوهش، نگارش، تدریس و فیلمسازى از فیلم سینمایى "ایران برگر" به عنوان یک اثر ماندنى در عرصه فرهنگ شناسى یاد کرد و لوح تقدیر آکادمى را به این کارگردان باتجربه سینمای ایران تقدیم کرد.

جوزانى پس از دریافت لوح تقدیر از دست رئیس آکادمى، سخنرانى خود را با موضوع "بحران در فرهنگ ایرانى" آغاز کرد و ضمن اشاره به فراز و فرودهاى این فرهنگ پویا و چالش‌هاى بزرگى که در عصر وراتکنولوژى با آن روبروست؛ علت ماندگارى آن را خردگرایى موجود در جوهر و جان‌مایه این فرهنگ چند هزار ساله ارزیابى کرد.

این همایش علمى که این بار با حضور هنرمندان سینماى ایران بیشتر فرهنگى ـ هنرى جلوه می‌کرد با نمایش فیلم سینمایی "ایران برگر" و گرفتن عکس‌هاى سلفى با سینماگران ایرانی به پایان رسید.

انتهای پیام/