سرویس سینمای هنرآنلاین: ابراهیم فروزش کارگردان فیلم سینمایی " شیرتوشیر" بعد از دوره ای فعالیت در سینما در گفت وگو با هنرآنلاین عنوان کرد: اگر چه جایگاه اصلی ما در سینما تعریف شده است اما محدودیت هایی همیشه وجود داشته که شاید هنرمندان از عرصه سینما فاصله گرفته اند. با این حال برای من نوعی کار در سینما و تلویزیون فرقی ندارد. تنها فرم ساختاری عوض می شود.موقعیت ها یکی است و مدیوم تصویرها فرق می کند.

او در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که بتوانیم وقایع و آنچه از فیلمنامه می خواهیم را به راحتی برای مخاطب نمایش دهیم حالا این نمایش چه در تلویزیون باشد و چه در سینما فرق آن چنانی ندارد.

فروزش در پاسخ به این پرسش که چه کاری را برای تلویزیون در نظر گرفته پاسخ داد: قراراست مجموعه ای 15 قسمتی را برای شبکه دوم سیما بسازم که نمونه داستان هایی از هوشنگ مرادی کرمانی را با موضوع کودک در نظر داریم و هم اکنون این مجموعه در مرحله تنظیم فیلمنامه و نگارش متن قرار گرفته است.

کارگردان فیلم سینمایی "هامون و دریا" عنوان کرد: همچنان در مرحله پیش تولید هستیم تا اقدامات لازم برای هر قسمت انجام شود.چون ممکن است نام این مجموعه تغییر کند، عنوانی برای آن انتخاب نکرده ایم.

او در پایان گفت: داستان نویس های خوبی در عرصه ادبیات داریم که می توانیم از داستان و فیلمنامه آن ها در هنرهای تصویری بهره مند شویم. شاید با این کار از افت فیلمنامه های سینمایی هم کاسته شود و رگه هایی از نویسنده های ادبی هم در آثار سینمایی وتلویزیونی ببینیم.