به گزارش سرویس سینمایی هنرآنلاین ،در این بسته رشد کیفی محصولات سینمایی ،افزایش مخاطبان سینما ،شفاف سازی شیوه های حمایت از آثار و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در سینما به عنوان اولویت های سازمان سینمایی مطرح شده اند. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی کشور در مقدمه این دفترچه می نویسد: ماهی از دوران تازه سینمای ایران گذشت.ماه‌هایی پرماجرا. مرور آنچه گذشت، بازگویی قصه‌های تلخ و شیرین است که جایش اینجا نیست. اما در یک جمله می‌توان چند ماه گذشته را مانند دوران پیش رو، دوران بیم و امید دانست؛ هول و هراس از سختی راهی که در پیش است. سینماگران بیمناکند از اینکه نشود و نتوانیم و امیدوارند به اینکه گذشته تکرار نخواهد شد. امیدوارند به روزهای خوب. به بازگشت احترام و متانت و وقار. به پایان تنش‌ها و بحران‌ها. امیدوارند به پایان بدگمانی‌ها، پایان تلخی‌ها و پایان روزگار بی‌خانمانی سینمای ایران. و اما بیمناکند از بازگشت رانت‌خواری؛ از اینکه ویژه‌خواری به قوت خود باقی باشد و ویژه خوارانی جدید جای ویژه خواران دیگر را بگیرند. بیم‌ها و امیدهایی که حال و هوای امروز سینمای کشور است... من هم به عنوان سکاندار این کشتی طوفان‌زده همچنان در بیم و امیدم. امیدوار به اعتمادی که سینمای ایران به مدیران سینمایی دارد؛ امیدوار به همکاری و همدلی که در جامعه سینمایی کشور پدید آمده؛ به جوانان پرشور و خلاقی که پر از اندیشه‌های درخشاند؛ امیدوارم به بازگشت سایه پرمهر بزرگان سینما بر سر سینمای ایران؛ امیدوارم به سلام گرم مردم ایران به سینما، ایمدوارم به آشتی مردم با سینما؛ به شکل‌گیری اقتصاد سینما؛ به ورود بخش خصوصی به عرصه سینما؛ امیدوارم به پایان رانت‌خواری و ویژه‌خواری؛ به حرکتی پرشتاب به سوی عدالت فرهنگی؛ به سوی همدلی و همکاری بین خانواده‌ بزرگ سینما... در این دفترچه، سیاست های اصلی سازمان سینمایی به عنوان پشتیبان سینمای ایران در پنج محور زیر تعریف شده است: 1-متعالی سازی و رشد کیفی محصولات سینمایی و سمعی و بصری در جهت اهداف و اولویت‌ها 2-افزایش مخاطبان سینمای ایران 3-به رسمیت شناخت و صیانت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 4-شفاف‌سازی شیوه‌های اعمال حمایت 5-اولویت حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های زیرساختی و توسعه سینما دفترچه رویکردها، راهبردها و سیاست‌های سازمان سینمایی دولت تدبیر و امید به اهتمام رمضانعلی حیدری خلیلی مشاور راهبردی سازمان سینمایی و به سفارش اداره کل روابط عمومی این سازمان یک سال بعد از آغاز به کار دولت تدبیر و امید و 9 ماه بعد از ریاست حجت‌الله ایوبی بر سازمان سینمایی منتشر شده است. بسته سیاست های سینمایی دولت تدبیر و امید در 65 صفحه منتشرشده و نسخه PDF آن هم‌اکنون از طریق سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(WWW.ershad.ir) قابل مشاهده است.

انتهای پیام/