در جمعه ای که گذشت سینمایی ها منتظر بودند که مثل روال هر هفته برنامه سینمایی "هفت" را به تماشا بنشینند اما در همین ساعت بود که پیامکی رسیدبا این مضمون: شبکه اول سیما را نگاه کن ، فریدون جیرانی مجری با سابقه برنامه "هفت" هم زمان با این برنامه که روی آنتن بود برنامه ای را با عنوان "خیابان ایران" اجرا می کرد ، او که با سیمای تازه اش در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شده بود ، سینمایی ها را به تماشای برنامه خود ترغیب کرد و در همین زمان بود که کسی دیگر حواسش به گبرلو و مهمانش بیژن امکانیان نبود.

جیرانی این بار رو در روی ده نمکی نشسته بود و بی پرده باهم گفت وگو می کردند. این گفت وگو اهمیتش از برنامه هفت بالاتر رفته بود و جیرانی مسائل تازه ای را با ده نمکی مطرح می کرد.

جیرانی در این برنامه می خواست علت پر فروش بودن سینمای ده نمکی را بررسی کند اما این بررسی نیازمند شناخت کامل نسبت به شخص ده نمکی بود که فریدون جیرانی این شناخت را داشت. بررسی سینمای ده نمکی بدون صحبت های سیاسی ممکن نبود. مسائل تازه ای در این گفت و گو عنوان شد، از پیشینه ده نمکی تا علت فروش "معراجی ها"ی او.از بحث مخالفت های او با سینما و تاخت تازش بر سینما تا ده نمکی که امروز می خواهد این سینما را ترک کند.

این بار جیرانی مقابل او نشسته بود و هرگاه بحث به بیراهه می رفت او با مهارت فوق العاده اش در عرصه روزنامه نگاری بحث را مدیریت می کرد. جیرانی در این برنامه خطاب به ده نمکی گفت که تو "نماینده جریان فرهنگی دوره احمدی نژاد هستی" اما این کارگردان زیر بار نمی رفت و از آرمان های خودش دفاع می کرد. در بخشی از بحث جیرانی ده نمکی را علت فروش فیلم هایش قلمداد کرد و سوال پیامکی برنامه هم همین بود. ده نمکی از حاشیه های پیرامون اش گلایه کرد و جیرانی خطاب به او گفت "تو خودت حاشیه هستی" .

ده نمکی از سی میلیارد تومان فروش 5 فیلمش گفت و ادعا کرد فیلمی در سینمای ایران نداشته ایم که این میزان فروش داشته باشد. ده نمکی بارها از لفظ آخرین گفت‌وگو در سینمای ایران استفاده کرد ،به نحوی که گویی این آخرین حضور او در سینمای ایران است .

به بحث هایی که در این برنامه میان این دو کارگردان سینمای ایران شکل گرفت کاری نداریم. مساله این است که مسعود ده نمکی بارها بحث خداحافظی از سینما را مطرح کرده است، باید منتظر بود تا ببینیم کسی که در دهه شصت رزمنده بوده ، در دهه هفتاد به روزنامه نگاری اشتغال داشته و دهه هشتاد فیلم برای سینمای ایران ساخته و در دهه نود می خواهد به سراغ تالیف کتاب برود، تا چه حد تصمیم اش جدی خواهد بود و روزی از سینما خواهد رفت و به حاشیه ها پایان می دهد ؟

سامــ بهشتی