به گزارش هنرآنلاین، معاونت آثار سینمایی و سمعی و بصری تعداد پروانه های نمایش 35 میلیمتری و پروانه های فیلمسازی 35 میلیمتری در سه ماهه نخست سال جاری را اعلام کرد. براساس این گزارش، در سه ماه اول امسال در زمینه پروانه ساخت تعداد 23 پروانه از سوی شورای پروانه ساخت صادر شده است. همچنین در زمینه نمایش فیلم تعداد 15 پروانه نمایش فیلم سینمایی و در زمینه مالکیت فیلم نیز در سه ماهه اول سال‌جاری 68 پروانه مالکیت صادر شده است.