به گزارش خبرگزاری هنر ایران؛ در برنامه "نمودار" دوشنبه 24 تیر با دکترعباس کبریایی زاده ودکترفرشاد هاشمیان از دست اندرکاران صنعت دارو درباره اقتصاد و مدیریت دارو گفت وگو می شود.

بحث شب ، نقطه اوج، بازار های آینده و گزارش روز از بخش های دیگر برنامه "نمودار" است.

"نمودار" کاری ازگروه جوان و دانش شبکه جوان است که شنبه تا چهارشنبه درساعت 23 ازشبکه جوان پخش می شود.

سردبیری و مجریگری این برنامه را مهرگان سوادکوهی برعهده دارد.

پایان پیام/