جمال شورجه در گفت و گو با خبرنگار سینما خبرگزاری هنر ایران درباره جلسه مجمع عمومی 19 تیر اصناف سینمای ایران گفت : در جلسه مجمع عمومی 19 تیر اصناف سینمایی گرد هم آمدند و رییس خانه سینما و اعضای هیت مدیره جدید خانه سینما انتخاب شدند. این جلسه طبق قانون ودر حضور نمایندگان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی برگزار شد.

شورجه ادامه داد: تمام اصناف که قانونی شدند "خانه سینما" را تشکیل خواهند داد و گزارش جلسه مجمع عمومی 19 تیرماه امروز به وزارت ارشاد و سازمان سینمایی ارائه می شود.

شورجه درباره اعتراضات صورت گرفته به جلسه مجمع عمومی 19 تیر چنین گفت : دستور رییس جمهور مبنی بر بازگشایی خانه سینما بر این بود که اصناف قانونی "خانه سینما" را تشکیل دهند و پیرو دستور ایشان این جلسه برگزار شد و یازده صنف قانونی "خانه سینما" را تشکیل خواهند داد. این انتخابات کاملا در چهارچوب قانونی برگزار شده و هرگونه اقدامی خلاف آن، فراقانونی است. پایان پیام/