به گزارش خبرگزاری هنر ایران؛ مریم انصاری دختر امیر انصاری کسی که جنگ را ندیده است از گفته ها و خاطراتی که از پدر شنیده صحبت می کند؛ همچنین مهدی انصاری از زمانی می گوید که پدر در خانه نبوده و در جبهه با دشمن در حال نبرد بوده است.

گفتگو با محسن صادق نیا نویسنده کتاب "چهره های ماندگار" یکی از دیگر بخش های برنامه خواهد بود.

موضوع کتاب شرح زندگی امیرسرتیپ ستاد خلبان «محمد انصاری» و دهمین مجلد از مجموعة «چهره‌های ماندگار» است که با هدف آشنایی مخاطب با سرگذشت یکی از شخصیت‌های تأثیر گذار کشور تدوین شده است و مشتمل بر شرح زندگی و تبیین رشادت‌ها و مبارزات امیرسرتیپ ستاد خلبان «محمد انصاری» است.

"حکایت مردان باران" پنج شنبه 20 تیر با گویندگی داوود حیدری ساعت 16:30 از رادیو ایران پخش می شود