سید ضیا هاشمی؛ رییس جامعه صنفی تهیه کنندگان ایران در گفت و گو با خبرنگار سینما خبرگزاری هنر ایران گفت: عصر امروز یازده صنفی قانونی طی جلسه با هم دیدار می کنند و پیرو بازگشایی خانه سینما به گفت و گو می پردازند. ما فراخوان صادر شده از سوی مجمع عمومی خانه سینما را غیرقانونی می‌دانیم و نسبت به سخنان مطرح شده پیرامون تشکیل کمیته صیانت برای برخورد با صنوف قانونی شده اعتراض داریم به همین دلیل یازده صنف قانونی شده امروز چهارشنبه 19 تیر ماه مجمع عمومی تشکیل می‌دهند.

هاشمی ادامه داد: آنها می خواهند با همان اساسنامه قبلی خانه سینما را باز کنند و این درحالی است که آن اساسنامه باطل تلقی می شود و دوستان می خواهند خلاف قانون عمل کنند.

سید ضیا هاشمی اضافه کرد: یازده صنفی قانونی می توانند به خانه سینما راه پیدا کنند و در این خانه را باز کنند و اگر فکر می‌کنند ثبت قانونی دارند و ما نمی‌توانیم مجمع عمومی تشکیل دهیم و کارمان غیرقانونی است، بروند و شکایت کنند. در صورتی که نتوانیم نام خانه سینما را ثبت کنیم با نام دیگری مجمع عمومی تشکیل می‌دهیم.

این جلسه امروز در ساختمان جامعه صنفی تهیه کنندگان ساعت 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.