به گزارش خبرگزاری هنر ایران ؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در جهت حمایت از شبکه های برون مرزی صداوسیما اقدامات مورد نیاز برای رفع توقف پخش این شبکه ها از روی ماهواره را پیگیری کند .

غلامعلی حداد عادل امروز با انتقاد از اقدام برخی شرکت های اروپایی در قطع شبکه های برون مرزی ایران تاکید کرد: نمایندگان مجلس در این زمینه به وظایف خود عمل خواهند کرد.

وی قطع این شبکه ها را نشان دهنده توان و قدرت دیدگاههای منطقی نظام اسلامی در عرصه رسانه ای دانست و افزود: قدرت جمهوری اسلامی ایران از منطق آن نشات می گیرد و اگر نظام سلطه حرف حساب و منطقی داشت از شبکه های برون مرزی ایران نمی هراسید و به قطع آنان اقدام نمی کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دشمنان نظام اسلامی را دشمن آگاهی و بصیرت دانست و با اشاره به شعار آزادی بیان غرب گفت: منظور آنان از آزادی بیان فقط آزادی بیان خودشان است. حداد عادل با بیان اینکه شعار آزادی بیان از سوی غرب دروغی بیش نیست، ترس آنان از حقیقت گویی شبکه های برون مرزی ایران را یادآور شد.

وی ادامه داد: این گونه اقدامات غیرقانونی اروپا این سوال را در ذهن افکار عمومی جهان ایجاد می کند که مگر جمهوری اسلامی ایران چه می گفت که شبکه های آن را قطع کردند!

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، قطع شبکه های برون مرزی را موجب توجه بیش از گذشته افکار عمومی جهان به این شبکه ها دانست و آن را در دراز مدت به نفع ایران ارزیابی کرد.

پایان پیام/