به گزارش خبرگزاری هنر ایران، مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما به شماره ثبت 7674 ساعت 17 روز یکشنبه 6 مرداد بر اساس ماده 22 اساسنامه با حضور نمایندگان اصناف عضو خانه سینما برگزار می‌شود.

بررسی و تصویب یا رد مفاد پیشنهادی برای اصلاح اساسنامه خانه سینما دستور برگزاری این جلسه است.

این مجمع در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار می‌شود.

پایان پیام/