به گزارش خبرگزاری هنر ایران،جلسه کارگروه تخصصی تامین اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه (سینمای خانگی) ایران با حضور 10 شرکت عضو این کارگروه در محل موسسه قرن 21 برگزار شد.

مصطفی محمودی دبیر اتحادیه با اعلام این خبر افزود: در این جلسه آخرین مباحث مربوط به تامین فیلم های شبکه نمایش خانگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. صدور مجوز محصولات و موازی کاری توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، توزیع فیلم های خارجی میجرتوسط سازمان سینمایی، صدور مجوز بی رویه برای موسسات ویدئو رسانه جدید از جمله مهمترین مباحثی بود که در کارگروه مذکور مطرح شد.

کارگروه مذکور ناخرسندی خود را از توزیع غیرقانونی فیلم های میجر توسط سازمان سینمایی بدون در نظر گرفتن ضوابط مطروحه در اتحادیه اعلام و ضمن درخواست توقف توزیع فیلم های مذکور به شکل فعلی، بازگرداندن پروسه توزیع فیلم میجر به اتحادیه را خواستار شد. این کارگروه همچنین بر ضرورت توقف کامل تدوین آیین نامه تقسیم بندی فیلم های میجر از سوی سازمان سینمایی تاکید کرد.

به گفته دبیر اتحادیه، صدور مجوز فعالیت برای چند موسسه ویدئو رسانه جدید نیز از دیگر مباحث مطرح شده در کارگروه تامین اتحادیه بود. این کارگروه با اشاره به تعداد فعلی موسسات ویدئو رسانه دولتی و خصوصی (نزدیک به 30 موسسه و شرکت) و عدم عرضه و تقاضای مناسب در بازار نمایش خانگی با این حجم، از سویی اضافه شدن به تعداد موسسات مذکور را در وضعیت نابسامان فعلی شبکه نمایش خانگی از سوی سازمان سینمایی نادرست دانست و از دیگر سو بی توجهی سازمان سینمایی و معاونت فعالیت های این سازمان را در عدم دریافت نظر تخصصی کارگروه مربوطه در اتحادیه برای صدور مجوز ویدئو رسانه های جدید مورد انتقاد قرار داد و مصرانه خواهان بازگشت به روال قبلی صدور مجوز فعالیت موسسات شد.

محمودی افزود: با توجه به افزایش حجم و ورود غیرقانونی عناوین انیمیشن های موسسات در قالب نرم افزار و بازی رایانه ای توسط شرکتهایی که بدون توجه به مالکیت قانونی موسسات ویدئورسانه با دریافت مجوز از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، اقدام به توزیع این عناوین در بازار می کنند مقرر شد تا کلیه موضوعات مرتبط با این مساله تا زمان تعیین ساختار جدید مدیریتی در سازمان سینمایی همچنان به شکل اعلام تخلف به اتحادیه و پیگیری مساله از طریق ستاد صیانت و حمایت از محصولات فرهنگی و هنری انجام شود.

جلسه بعدی کارگروه تامین اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه (سینمای خانگی) ایران حداکثر تا یکماه آینده تشکیل میشود.

انتهای پیام/