به گزارش خبرگزاری هنر ایران ، "آفرینش های دانشجویی" در ارکان اصلی جشنواره سوم گیم تهران جای گرفت. این بخش به عنوان یکی از بخش های جدید این رویداد فرهنگی شامل مسابقه بازی های تولید شده در کارگاه ها و مسابقات دانشجویی است.

آفرینش های دانشجویی در جهت پیشرفت دانشجویان در عرصه بازی سازی به سومین جشنواره بازی های رایانه ای تهران اضافه شده است.

در این بخش، دانشجویان آخرین دستاوردهای خود در عرصه بازی های رایانه ای را عرضه کرده و در نهایت آثار برتر پس از داوری معرفی خواهند شد.

دانشجویان می توانند آثار خود را به دبیرخانه سومین جشنواره بازی های رایانه ای ارائه دهند.

سومین جشنواره بازی های رایانه ای تهران با رویکرد آشنایی با دست آوردهای نوین بازی سازی در ایران، تقدیر از توانمندی و خلاقیت هنرمندان ایرانی، نمایش و سنجش نو آوری های هنر جویان و دانش آموختگان بازی و سرگرمی و دعوت از هنرمندان و متخصصان دیگر عرصه ها برای تقویت و پیشرفت بازی سازی برگزار خواهد شد.

سومین جشنواره بازی های رایانه ای تهران مرداد ماه امسال برگزار می شود.

پایان پیام/