به گزارش خبرنگار سینما خبرگزاری هنر ایران، بحث تخلف پردیس های سینمایی شهر تهران دیگر شبیه یک عادت روزمره شده است و اگر سینمایی تخلفی در چینش نمایش فیلم های در حال اکران انجام دهد دیگر برای کسی مهم نیست و از سینماهای سرگروه فقط یک عنوان باقی مانده است.

از زمانی که پردیس های سینمایی در شهر تهران ساخته شدند سیل عظیمی از مخاطبان برای فیلم دیدن به سراغ این سینماها رفتند و فیلم های مورد نظرشان در پردیس های سینمایی به تماشا نشستند. پردیس های سینمایی به واسطه مجهز بودن و استاندارد بودن گزینه اول مخاطبان سینما است و هیچ کسی از این که چرا مخاطبان برای تماشای فیلم به سراغ سینما آزادی یا سینما ملت می روند مشکلی ندارد بحث اصلی بر سر این است که تکلیف سینمای آفریقا و عصر جدید که یک زمانی جز مهمترین سینماهای تهران بودند و بخشی از خاطرات سینمایی ها در این سینماها رقم خورده است.

این سینماها به عنوان سرگروه های سینمایی هستند اما در عمل نام سرگروه جنبه ظاهری دارد و هیچ کارکرد مثبتی برای آنها اتفاق نمی افتد. همزمان با اکران جهانی "گذشته" این فیلم در سینماهای تهران نیز روی پرده رفت. این درحالی است که این فیلم به سرگروهی سینما آفریقا روانه اکران شده است و نباید در سالن اصلی سینما آزادی به نمایش درآید.

صابری: سینما آزادی تخلف کرده است

صابری رییس انجمن سینماداران در گفت و گو با خبرنگار سینما خبرگزاری هنر ایران درباره تخلف سینما آزادی گفت: سینما آزادی نباید فیلمی را که به سرگروهی سینما آفریقا اکران شده است را در سالن اصلی سینمای خود اکران کند. چنین اقدامی مصداق بارز تخلف است.

وی ادامه داد: هر سرگروهی موظف است فیلمی را که شورای صنفی نمایش برای اکران در آن سینما تعیین کرده است را اکران کند.

هاشمی: سینما آزادی با صلاحدید شورای صنفی "گذشته" را اکران کرد

سید ضیا هاشمی رییس شورای صنفی نمایش در گفت و گو با خبرنگار سینما خبرگزاری هنر ایران گفت : قانون مصوب شده در شورای صنفی نمایش این است که هر سر گروهی موظف است فیلمی که به آن سپرده می شود را اکران کند اما در موارد استثتا این ماجرا عوض می شود و با تصمیم شورای صنفی نمایش می تواند فیلم جابه جا شود اما قانون مصوب این است که هیچ سرگروهی اجازه ندارد فیلم سرگروه دیگر را اکران کند.

وی افزود: اکران "گدشته" در سالن اصلی سینما آزادی با هماهنگی شورای صنفی صورت گرفته است.

پایان پیام/