منیژه حکمت تهیه کننده و کارگردان سینمای ایران در گفت و گو با خبرنگار سینما خبرگزاری هنر ایران گفت: من همیشه به عنوان یک تهیه کننده و کارگردان مستقل در هر شرایطی کار کردم وهیچ وقت به دنبال رانت های دولتی نبوده ام. از دکتر روحانی رییس جمهور منتخب مردم ایران می خواهم که هر وزیری را که برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب می کنند ، اهل فرهنگ باشد و تمامی شاخه های هنری را بشناسد، فرا جناحی عمل کند و تمام امکانات را بین اهالی سینما تقسیم کند.

کارگردان فیلم "سه زن" اضافه کرد: در این هشت سال رانت های کلان دولتی در اختیار دو طیف از سینماگران قرار گرفت و این ها سینمای اجتماعی را فدای فیلم های دولتی کردند فیلم های ساختند که خروجی قابل قبولی نداشت و رانت های کلان از دولت گرفتند و سینما را به ورطه نابودی کشاندند. این هایی که سینمای اجتماعی را فروختند برای چند میلیارد بیشتر بزرگترین خیانت را فرهنگ و هنر این خاک کردند.

منیژه حکمت یادآور شد: ما سینماگران راه و همراه آقای روحانی خواهیم بود تا بتوانیم این ویرانه ای را که تحویل گرفتند را آباد کنیم. من از آقای روحانی حمایت کردم با وجود این که ممکن بود ایشان انتخاب نشود اما من خود را عضوی از مردم کشورم می دانم. با حضور دکتر روحانی بر ریاست قوه مجریه افق های روشنی پیش روی ما خواهد بود و امیدوارم با درایت ایشان روزهای خوب و روشنی برای سینمای ایران تداعی شود.

پایان پیام/