این برنامه کاری از گروه فرهنگ و هنررادیو تهران است که به سردبیری "آوید بزرگی "و کارشناس مجری "رضا مهدوی" پنجشنبه ها از 9 تا 30/10 صبح روی موج اف ام ردیف 94 به صورت زنده اجرا می شود.

دراین برنامه آیتم های ضرباهنگ، رِنگ آهنگ، پوپیتر، موسیقی نواحی و اخبار موسیقایی درکنارگفت و شنود ویژۀ کارشناس مجری با میهمان وجود دارد که این هفته نیز به مناسبت در گذشت استاد فقید تارِایران جلیل شهناز صحبت به میان خواهدآمد.

قابل توجه است ، بهزاد عبدی ، تا کنون آثار قابل توجهی درفرم¬های موسیقی فیلم، سمفونی، پوئم سمفونی، کُوارتت، سوئیت و... خلق و اجرا کرده است.

گفتنی است ، رضا مهدوی از سال 1370 تاکنون برنامه¬های رادیویی دردست اجرا داشته است که ازآن جمله می توان به : نوای آشنا، گلستانه، موسیقار، ترنّم، یک¬نکته یک¬آهنگ، تمام قد، چهارفصل، هفت ترانه، شبستانه، چهارمِضراب، نیستان، جامِ ارگ، جامِ آوا، ضرباهنگ، عصری با موسیقی، مجلۀ موسیقی، باشگاه تعطیلات، کافه رادیو، صبح با خبر، شب¬های نقره¬ای، راه شب، راه زندگی، ماهی در حوض و نقطه سرِخط اشاره کرد.

پایان پیام/