به گزارش خبرگزاری هنر ایران ، رئیس رسانه ملی گفت : کنفرانس خبری رئیس جمهور منتخب ملت ایران نشان از هوشمندی و درایت وی در برجسته‌سازی قدرت ملت ایران و منفعل کردن دشمنان آنان بود.

مهندس عزت الله ضرغامی گفت: رسانه ملی مصاحبه جناب آقای دکتر روحانی را به صورت همزمان به زبان‌های عربی ، انگلیسی و اسپانیائی از شبکه‌های تلویزیونی برون مرزی برای مخاطبان جهانی پخش شد و مردم ایران یز از طریق شبکه خبر و رادیو ایران این گفت و گو را بطور کامل مشاهده کردند و شنیدند .

رئیس رسانه ملی این مصاحبه را نشان از هوشمندی و درایت رئیس جمهور منتخب در برجسته‌سازی قدرت ملت ایران و منفعل کردن دشمنان آنان دانست و افزود :قانونمندی رئیس جمهور منتخب و احترام به وظایف سایر قوا از برجستگی‌های دیگر این مصاحبه بود.

پایان پیام/