سیدضیا هاشمی رییس شورای صنفی نمایش در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری هنر درباره اکران گذشته گفت: مدارکی دال برمالکیت فیلم "گذشته" به شورای صنفی ارائه نشده است و تا زمانی که این مدرک ارائه نشود پروانه نمایش فیلم صادر نخواهد شد.

هاشمی ادامه داد: فیلم های خارجی که برای اکران در سینمای ایران ارائه می شوند باید مدرکی بر مالکیت فیلم از سوی کمپانی سازنده فیلم ارائه داده شود که در مورد فیلم اصغر فرهادی هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی همچنین ابراز کرد: پیش از این پروانه نمایشی برای "گذشته" صادر نشده بود و فقط موافقت اصولی برای اکران " گذشته" در ایران توشط شورای صنفی نمایش ارائه شد.