به گزارش خبرنگار خبرگزاری هنرایران؛ در روز پایانی و براساس برنامه اعلامی ، دومین فیلم مستند سید محمد غرضی ساعت 20 و 10 دقیقه از شبکه اول سیما پخش می شود.

علی اکبر ولایتی هم ساعت 18 و 10 دقیقه در شبکه چهارم سیما به سوالات کارشناسان در حوزه های سیاست ، اجتماع ، اقتصاد و فرهنگ پاسخ می دهد.

حسن روحانی ساعت 19 و 10دقیقه در شبکه سوم سیما پاسخگوی سوالات جوانان خواهد بود. گفتگوی محمدباقر قالیباف هم ساعت 22 و 30 دقیقه از شبکه خبر پخش می شود.

اما در روز پایانی پخش برنامه های تبلیغی نامزدها از رادیو، محمدباقر قالیباف ساعت 16 در رادیو جوان برنامه دارد و سعید جلیلی هم ساعت 17 و 30 دقیقه از طریق رادیو ایران برنامه های خود را تشریح می کند.

قالیباف در دومین برنامه رادیویی خود ، ساعت 18 در رادیو معارف دیدگاههای خود را تشریح می کند.