جمال شورجه کارگردان سینمای ایران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری هنر ایران درباره عدم پرداخت به موضوع قیام پانزده خرداد در سینمای ایران گفت : در خصوص مضامین انقلاب و تاریخ معاصر باید از مسولین فرهنگی کشور سوال کرد که چرا سراغ این موضوع ها نرفتند و به جای اینکه پول های زیادی را صرف ساخت فیلم های مختلف کنند نگاه ویژه ای به این موضوع نداشتند.

گارگردان "کانی مانگا" ادامه داد : بخش خصوصی نگاه خاص خودش را دارد و به دنبال تجارت است و دغدغه تولید فیلم های ارزشی و فاخر را ندارد و توقعی از این بخش نباید داشته باشیم. مسولین فرهنگی کشور باید دغدغه این موضوع را داشته باشند و باید بودجه فرهنگی کشور را مدیریت کنند و سراغ مضامینی بروند که از دل انقلاب برآمده باشد. سراغ افرادی بروند که سیلی خورده انقلاب باشند و از کوچه های قیام پانزده خرداد و اتفاق های معاصر بیرون آمده باشند. سید مهدی شجاعی و بهزاد بهزاد پور را به عنوان افراد کاربلد را در کنارمان داریم که نگارش قصه هایی با این مضمون را بر عهده بگیرند. چرا ار این فرصت ها استفاده نکنیم.

کارگردان فیلم " سی و سه روز" گفت : فیلم فاخر ، بودجه فاخر هم می خواهد. مسئولین در سازمان سینمایی و ارشاد انسان هایی هستند که دغدغه ارزشی دارند اما باید بودجه را مدیریت کرد. این روزها بحث بیداری اسلامی مطرح است و سعی می کنند بودجه را صرف این موضوع کنند و یا درباره بحران سوریه فیلمی را بسازند در حالیکه ما درباره قیام پانزده خرداد یک فیلم فاخر در سینمای ایران نساخته ایم.

پایان پیام/