به گزارش خبرنگار خبرگزاری هنر ایران، ساعت 20 امروز محمدباقر قالیباف در شبکه یک در بخش "با دوربین" سی دقیقه فرصت ارائه برنامه های خود را دارد.

همچنین محمدرضا عارف ساعت 22:45 دقیقه در بخش گفت و گوی ویژه خبری پاسخ گوی سوالات خواهد بود. علی اکبر ولایتی نیز ساعت 23:30 دقیقه در شبکه جام جم به سوالات ایرانیان مقیم خارج در باره برنامه های آتی خود پاسخ می دهد.

از سوی دیگر صبح امروز دو برنامه انتخاباتی از نامزدها در رادیو پخش می شود. قالیباف در ساعت 9 صبح با رادیو ورزش گفتگو خواهد کرد و حسن روحانی ساعت 8:30 از رادیو ایران برنامه انتخاباتی اش را شرح می دهد.

پایان پیام/