به گزارش خبرگزاری هنر ایران، ظهیر در این باره گفت: این برنامه به بررسی اخبار ورزشی درطول هفته، معرفی رشته های ورزشی و اماکن ورزشگاهی، معرفی قهرمانان و گفت و گو با مدال آوران ایرانی می پردازد .

این برنامه ورزشی شامل بخش هایی مانند گفت وگوی مجری با کارشناس یا میهمان برنامه از جمله ورزشکاران مدال آور، مربیان ،مدیران ورزشی و ... در استودیو، بیان زندگی نامه قهرمانان به صورت تصویر نریشن و نمایش مسابقات انجام شده توسط ایشان است .

تهیه کننده "هدف" افزود : در هر برنامه از قهرمانان ورزشی ایران ، مقامات ورزشی ایرانی وجمهوری آذربایجان نیز دعوت بعمل می اید و نظرات ایشان را در برنامه جویا می شویم .

این برنامه که در قالب یک مجله تلویزیونی تهیه می شود، جمعه ها ساعت 22:15 و شنبه ها ساعت 17(باز پخش) به وقت تهران به مدت 30 دقیقه از سیمای آذری شبکه سحر برای مخاطبان این شبکه به روی آنتن می رود .

پایان پیام/