به گزارش خبرنگار خبرگزاری هنر ایران، فیلم "خاک و مرجان" ساخته مسعود اطیابی به لبنانی دوبله می شود. مسعود اطیابی دراین باره به خبرگزاری هنر ایران گفت: قرارداد دوبله فیلم خاک و.مرجان با استودیوی آدیو رجیو پروداکشن در لبنان بسته شد.

او ادامه داد: دیانا ابراهیم ،مدیر دوبلاژ معروف لبنانی مدیریت دوبلاژ را به عهده گرفته است و دوبله شخصیت های اصلی فیلم به بازیگران مطرح لبنانی سپرده شده است.

بر اساس این خبر مسعود اطیابی و امیرپروین حسینی، چهارشنبه هفته آینده برای نظارت بر دوبلاژ و پی گیری اکران به لبنان می روند.

"خاک و مرجان" قرار است همزمان در ایران ،لبنان و افغانستان اکران عمومی داشته باشد.

داستان "خاک و مرجان" درباره مردی افغانی است. او پس از سالها که همسرش را در انفجار طالبان از دست داده به همراه دو دخترش برای برپایی ازدواج دختر بزرگش به کابل برمیگردد اما در مراسم عروسی، زنی بهجای مادر عروس برخاسته و عروس و داماد را بوسیده و میرود. همراه زن، پسرکی کوچک است. مرد، صدای زن را به هنگام صدا زدن فرزندش می‌شناسد. پس از یافتن او و دریافتن این که بچه حاصل یک آدم رباییست، مرد درگیر پذیرفتن زن و زن درگیر رفتن و ماندن می‌شود.