محمد جواد کاسه ساز کارگردان سینمای ایران در گفت وگو با هنرآنلاین در باره راه انداری مجدد خانه سینما و رویکردهایی که خانه سینما می بایست در دوره فعالیتهای جدیدش به آنها توجه داشته باشد گفت : خانه سینما را به عنوان یک خانه و مکانی برای حضور هنرمندان می شناسم که بتواند درآنجا حضور توام با آرامش داشته باشند .عملکرد خانه سینما در سال های گذشته به گونه ای بود که به خصوص در شورای مرکزی بحث های غیر سینمایی انجام می شد ورویکردهای انحصار طلبانه ای وجود داشت و این بحث ها به نفع اهالی سینما نبود.

سازنده "پروانه ای در مه"ضمن ابراز امیدواری به کارا شدن خانه سینما در دوره جدید فعالیتهایش افزود : امیدوارم خانه سینما در دوره جدید فعالیتهایش منفعت جمعی سینما را در نظر بگیرد و به همه صنفها به یک اندازه توجه انجام شود و تلاش کند تا مشکلات اهالی سینما که کم هم نیستند را با مدیریت درست حل و فصل کند.

کاسه ساز با تاکید بر این مسئله که حزب بازی و جهت گیری سیاسی کردن به ضرر خانه سینما است گفت : تعریف و ماهیت خانه سینما با این جریانات منافات دارد و نباید اعضای صنوف را درگیر این ماجراها کرد.

این کارگردان با اشاره به اهمیت امنیت شغلی صنوف خانه سینما افزود : مهم ترین رویکرد جدیدی که خانه سینما باید در دوره جدید فعالیت هایش به آن توجه جدی داشته باشد فراهم کردن بسترهایی برای ایجاد امنیت شغلی است. خیلی از هنرمندان سینما مدتها است که بی کار هستند و شغلی به جز سینما را بلد نیستند که بخواهند با توسط آن کسب درآمد کنند. بنابراین لزوم حمایت ازهنرمندانی که مدتها بیکار هستند احساس می شود.

انتهای پیام/