به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی تعداد کل پروانه های صادر شده 469 است که از این تعداد 85 عنوان مربوط به پروانه ساخت فیلم سینمایی و 68 عنوان پروانه نمایش سینمایی است.همچنین 210عنوان پروانه ساخت فیلم ویدئویی و 296 پروانه نمایش ویدئویی در سال 91 صادر شده است.

معاونت آثار سازمان سینمایی کشور در حوزه شبکه نمایش خانگی در سال 91 تعداد1044 پروانه صادر کرده است که این تعداد شامل 79 عنوان فیلم سینمایی ایرانی،107 عنوان فیلم سینمایی خارجی،67 عنوان تله فیلم ،174عنوان فیلم سینمایی انیمیشن ،163 عنوان سریال انیمیشن،339 عنوان مستند،47 عنوان ترکیبی ،50 فقره پروانه جهت 16 عنوان سریال ایرانی و 18 فقره پروانه جهت 4 عنوان سریال ویدئویی خارجی می شود.