به گزارش خبرگزاری هنر ایران، دراین همایش ، بیش از 60 تن از فیلمنامه‌نویسان خراسانی حضور خواهند داشت و مهدی سجاده چی، سید ناصر هاشم زاده ،سعید سهیلی، هادی مقدم دوست، وحید جلیلی ، فریدون جیرانی، محمد حسین نیرومند و تعدادی از فیلمنامه‌نویسان گونه‌های مختلف سینمای ایران، وضعیت کنونی حرفه و فیلمنامه نویس ،چالش‌های موجود و افق‌های آینده را مورد تحلیل و نقد کارشناسانه قرارداده و موضوعات را به بحث و بررسی خواهند گذاشت.

همچنین دکتر ابراهیم فیاض (جامعه شناس) نیز بحثی تخصصی را در حوزه ماهیت سینما و از منظر جامعه‌شناس و مباحث راهبردی فرهنگی در جهان امروز و غرب مطرح کرده و به تحلیل شرایط موجود خواهد پرداخت.

نمایش فیلم "لینکلن" اثر استیون اسپیلبرگ وتحلیل محتوای فیلم از منظر جامعه شناسی سیاسی امریکا ، پخش پایانی اولین هم اندیشی فیلمنامه‌نویسان مجمع هنرمندان خراسان خواهد بود.

این مراسم دوشنبه 21 اسفند ساعت 4 بعداز ظهر در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

پایان پیام/