"شفیع آقامحمدیان" در گفت و گو با خبرنگار هنرآنلاین درباره تعویض فیلمبردار پروژه لاله گفت: علیرضا زرین دست فیلمبردار قبلی لاله از این فیلم کنار گذاشته شد و او کناره گیری نکرد. زرین دست پنج ماه پیش با ما برای فیلمبرداری این پروژه سینمایی قرارداد امضاء کرد اما در نهایت زمانی که موعد آغاز کار شد بر تعهدات خود پایبند نماند.زرین دست در این مدت تقاضای دست مزد غیر منطقی داشت و این در حالی بود که ما در اوج تورم با وی قرار داد منعقد کرده بودیم.

آقا محمدیان اضافه کرد: لاله همانند بسیاری از طرح هایی که در مرحله پیش تولید قرار دارد تنها یک اثر سینمایی است و به نظر برخی با حاشیه سازی ها به دنبال اهداف خود هستند.

فیلم" لاله" به کارگردانی اسی نیک نژاد از پروژه های میلیاردی مرکز گشترش سینمای مستند و تجربی است که فیلمبرداری آن قرار است به زودی آغاز شود.

پایان پیام/401/33