به گزارش هنرآنلاین و به نقل از معاونت جشنواره ها، اموربین الملل و بازرگانی انجمن،انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان متولی اصلی آموزش و تولید فیلم کوتاه و به منظور ارتقای سطح آگاهی، تجربه و بینش نسل جوان برای نیل و ورود به سینمای ملی ، با نگاه به پرورش هنرمندانی متعهد، خلاق و توانمند که موجب دستیابی به آثار فاخر فیلم کوتاه می شود و معرفی و ارزیابی بهترین تولیدات هنرجویان فارغ التحصیل از بیست و هشتمین دوره آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران از دفاتر انجمن سینمای جوانان سراسر کشور اقدام به برگزاری جشنواره فیلم اولی های انجمن سینمای جوانان ایران می نماید.

در پی این اعلام، مقررات خاص جشنواره به شرح ذیل اعلام شد:

1- فیلمها فقط می توانند داستانی و یا مستند باشند. 2 - حداقل زمان فیلمها 3 و حداکثر 10 دقیقه طبق طرح درسهای آموزشی تعیین شده است. 3 - قطع آثار دی وی و دی وی کم و یا اچ دی( بر اساس فرم تقاضای شرکت) 4 - هر هنرجو فقط می تواند یک فیلم مربوط به پروژه پایان دوره فیلم سازی که به تایید مدرس مربوطه و سرپرست دفتر طبق فرم بازبینی و ارزیابی تولیدات آموزشی رسیده باشد ارسال نماید. تبصره: در صورت عدم ارسال فرم پیوست فیلم مذکور حق شرکت در جشنواره را ندارد. 5- عوامل تولید فیلم طبق دستورالعمل تولید فیلم های پایان دوره فقط باید از میان هنرجویان همان دوره دفتر با ذکر شماره هنرجویی در فرم بازبینی و ارزیابی تولیدات آموزشی باشد. 6- برای شرکت در جشنواره لازم است فرم درخواست شرکت به صورت آنلاین تکمیل و کد دریافتی بر روی یک کپی DVD یا VCD و یک نسخه با فرمت AVI از طریق سرپرست دفتر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. اولین دوره این جشنواره در شهریور ماه سال 1390 توسط انجمن سینمای جوانان ایران در تهران - اردوگاه شهید باهنر برگزار شده است.

انتهای پیام/