دانش اقباشاوی کارگردان فیلم سینمایی " تاج محل" در گفت وگو با هنر آنلاین در باره ایده ساخت فیلمش گفت : سالها به عنوان دستیار کارگردان در سینما فعالیت داشته ام و قبل از شروع دستیار کارگردانی فیلم کوتاه می ساختم و مدتها مترصد پیدا کردن موقعیتی برای ساخت فیلم اولم بودم . قصه ای را کریم نیکو نظر برایم تعریف کرد وفضایش مرتبط حال و هوای پدرانمان بود . بنا به پیشنهاد نیکو نظرقرارشد از رضا میر کریمی به عنوان مشاور استفاده کنیم . طرح را رضا میر کریمی خواند و آن را پسندید و ما را به ساخت فیلم تشویق کرد و تاکید داشت که فیلم حتما در آبادان ساخته شود .

این کارگردان در باره فضای فیلم نامه و نزدیکی آن با شرایط بومی جنوب کشورعنوان کرد : ابتدا به ساکن قصه در تهران روایت می شود . فیلم کوتاهی در ابادان ساخته بودم که رضا میر کریمی آن را دیده بود و به من گفت چون فضای شهر را خوب می شناسم تاج محل را آبادان بسازم .اما پیدا کردن تهیه کننده و بازیگر برای فیلمی که درجنوب فیلمبرداری شود کار دشواری به نظر می رسد و میرکریمی به من قول داد که شرایط تولید را برای من فراهم می کند وانصافا هم به این کار عمل کرد .البته مضمون فیلم جهان شمول است و درهر جای دنیا قابلیت ساخته شدن دارد.

اقباشاوی در مورد تاثیرات دستیاری بزرگانی مثل ابراهیم حاتمی کیا واحمد رضا درویش در روند کاریش افزود : بهر حال تاثیراتی دارد که غیر قابل کتمان است . تلاش کردم از برداشتی که ازمیائل و تجربیات زندگی شخصیم دارم در ساخت فیلمم استفاده کردم.

این کارگردان درباره مضمون فیلم گفت : شخصیت اصلی فیلم آدمی است که تلاش می کند همچنان با تکیه بر ارزش های خودش با نگاه انسانی به محیط اطرافش نگاه کند . پدران ما نگاه آرمانی خودشان را دارند . اما نسل جوان کمی واقع بیانه تر به مسائل نگاه می کنند .

اقباشاوی در باره حضور فیلم در جشنواره فیلم فجرو اهمیتش گفت : جشنواره فجر فرصتی است برای دیده شدن فیلمها و مجالی برای دور هم جمع شدن خانواده بزرگ سینما محسوب می شود و در دوره ای که اختلافات در خانواده سینما به وجود آمده حضور در جشنواره باعث ایجاد همدلی بین ماها میشود.

پایان پیام//