رامتین لوافی کارگردان " برلین منفی هفت "ادر گفت وگو با هنر آنلاین در باره شرایط تولید وفیلم برداری فیلم در خارج از کشور گفت : تهیه کننده فیلم طرحی را برای نوشتن فیلم نامه به محمد رضا گوهری ارائه کرده بودند ومحمد رضا گوهری بر این اساس سیناپس متفاوتی را نوشته بود . طرح راخواندم و بیس طرح رادوست داشتم و با تفاق گوهری فیلم نام را نوشتیم.

سازنده " آرام باش و تا هفت بشمار " در مورد تحقیقات نگارش فیلم نامه افزود : تحقیقات نوشتن فیلم نامه در خارج و در داخل کشور انجام شد و با تفاق محمد رضا گوهری به آلمان و کمپ پناهندگان رفتیم و از این تجربیات به خوبی استفاده کردیم این کارگردان در مورد شرایط فیلمبرداری فیلم در کشور آلمان عنوان کرد : کار در خارج از کشور سختی های خاص خودش را دارد و بسیار شرایط کار در آلمان متفاوت است . اگر در المان مجبور باشید دو ساعت بیشتر کار کنید . فردای آن روز عوامل می توانند دو ساعت دیرتر سر کار بیایند . موقعی که قرار است بازیگر کودک در فیلم حضور داشته باشد ساعات محدودی می توانید از کودک استفاده کنید. کار کردن با گروهی که نیمی اروپایی و نیمی ایرانی بودند هم شرایط خاص خودش را داشت . در هرصورت ساخت فیلم یک تجربه سخت اما لذت بخش بود.

لوافی در مورد تمی که در ساخت فیلم مورد نظرش : تم مهاجرت یک تم جهانی است و این مسئله ناخودآگاه در حین نوشتن فیلم روند جدی به خودش گرفت و بحث ضد جنگ بودن فیلم هم بسیار پر رنگ دنبال شد.

وی در مورد این پرسش که 7 نماد خاصی در فیلم است گفت : اگر فیلم را ببینید با من موافق هستید که برای فیلم نام مناسبی انتخاب کرده ام و کدهایی در این فیلم وجود دارد که مناسب این نام است.

لوافی پور در مورد انتضار بابت حضور فیلم در جشنواره فیلم فجر تصریح کرد : فیلم قبلیم "آرام بشمار و تا هفت بشمار" تجربه موفقی در جشنواره های خارج را داشتم و یک حسرتی داشتم که تماشاگر ایرانی فیلم را ندیده است و منتظرم واکنش تماشاگر ایرانی را حین دیدن فیلم در جشنواره فجر مشاهده کنم.

انتهای پیام/