تهوری مدیر روابط عمومی شرکت گلرنگ رسانه و مسئول بخش سریال ویلای من در گفت و گو با خبرنگار هنرآنلاین گفت : شرکت گلرنگ رسانه تمام سعی و تلاش اش بر این است که بعد از ماه صفر اولین مجموعه از سریال "ویلای من " را در شبکه نمایش خانگی توزیع کند و اولین مجموعه این سریال بیست و ششم و یا بیست هفتم دی ماه توزیع خواهد شد.

تهوری اضافه کرد : توزیع نا مناسب برخی از سریال ها مردم را نسبت به شبکه نمایش خانگی بی اعتماد کرده وبه این شبکه لطمه جدی وارد شده است. این عدام تداوم بی نظمی مخاطبان را سر در گم کرده است. شرکت گلرنگ رسانه در نظر دارد تا با توزیع مناسب و منظم ، به اتمام رساندن سریال و اهدای جوایز این خلف وعده را جبران کند و مردم را با شبکه نمایش خانگی دوباره آشتی دهد.

تهوری گفت : شرکت گلرنگ رسانه سه تیم بزرگ پخش کننده را در اختیار سریال "ویلای من" قرار داده است تا این سریال به موقع پخش و شود و در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

وی اضافه کرد : شرکت گلرنگ رسانه در ارتباط با سریال "ویلای من " به تمامی تعهداتش عمل خواهد کرد.

انتهای پیام/