علیرضا سجادپور در گفت و گو با خبرنگارهنر آنلاین،در پاسخ به اینکه ایا واقعا دلیل استعفایش،بازگشت به دنیای تهیه کنندگی است،گفت:فعلا بله!

او تنها به گفتن همین عبارت بسنده کرد تا شاهد خروج یکی از مدیران خوش فکر سینمایی از سازمان نوپایی باشیم که این اتفاق قطعا تاثیر مهمی روی آن خواهد گذشت.

به گزارش هنر آنلاین،متن خبر ارسالی معاونت سینمایی در مورد استعفای سجادپور به این شرح است:

جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی با استعفای علیرضا سجاد پور از معاونت فعالیتهای سازمان سینمایی کشور موافقت کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی متن استعفای سجاد پور بدین شرح است

برادر ارجمند جناب آقای شمقدری

ریاست محترم سازمان سینمایی کشور

پیرو مذاکرات قبلی و درخواستهای مکرر ،مجددأ از جنابعالی می خواهم با استعفای اینجانب از معاونت امور فعالیتهای سازمان سینمایی موافقت کنید چراکه بازگشت به دنیای تهیه و تولید فیلم ، هماره تمایل و علاقه نخست اینجانب بوده است. آرزومند توفیق شما و همه خدمتگذاران به نظام مقدس اسلامی و ایرانی عزیز هستم.

علیرضا سجاد پور

معاون امور فعالیتهای سینمایی

بنا بر این گزارش جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی نیز با استعفای سجاد پور بشرح ذیل موافقت نمود

جناب آقای سجاد پور با تشکر از زحمات و تلاشهای شما در طی مسئولیت در معاونت سینمایی و سازمان سینمایی با استعفای شما موافقت می شود .بدیهی است تا تعیین جایگزین نسبت به رتق و فتق امور ادامه خواهید داد. پایان پیام/