کامران شیردل فیلمساز و مستند ساز سینما درگفت وگوبا هنرآنلاین در باره وضعیت کاریش عنوان کرد : بعد از سپری کردن دوران نقاهت مشغول استراحت در منزل هستم. او درمورد برگزاری مجدد جشنواره فیلم های مستند کیش گفت : به دنبال برگزاری جشنواره نیستم و خیلی ها شاهد بودند که در دوره برگزاری جشنواره ما را با چه مشکلاتی روبه رو کردند بنابراین شرایط برای برگزاری این جشنواره مهیا نیست. سازنده " اون شب بارون آمد " در باره ارزیابی اش از کارهای مستند سازان جوان افزود :برخی از مستندهایی که این سالها ساخته شده است را دیده ام و کما وبیش چند مستند خوب از میان این تعداد آثاروجود دارد، هر چند مستندهای دهه پنجاه ماندگارتر بود. شیردل در مورد فعالیت هایش در زمینه تدریس اضافه کرد: برنامه معرفی سینمای نئورالیسم ایتالیا را در موسسه فرهنگی ماه مهربه مدت یکماه برگزار می کنم و بعد از نمایش فیلمها شاخص نئورالیسم مثل "دزد دوچرخه "، "رم شهر بی دفاع "و "زمین می لرزد "، این فیلمها و سینمای نئورالیسم مورد بررسی و نقد قرار می گیرد ،قراراست به زودی کلاس دیگری در باره مستند سازی برگزار کنم که هنوز زمانش قطعی نشده است. کامران شیردل مستند ساز صاحب سبک ایران با ساخت مستندهایی مثل قلعه " و " اون شب بارون آمد " و فیلم سینمایی صبح روز چهارم "کارنامه ماندگاری در سینمای ایران دارد و از بانیان اصلی برگزاری جشنواره فیلم های مستند کیش بود که چندی پیش برگزاری این جشنواره متوقف شده است.

انتهای پیام/