به گزارش هنر آنلاین،شورای صنفی نمایش در بیانیه ای خطاب به سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،دلایل خود جهت تحریم سینما آزادی و ادامه این روند را تشریح کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است| به نام خدا آقای وزیر

دستور شما به شورای صنفی رسید . اینکه شما از کجا و چرا به این نقطه و نتیجه رسیده اید قطعأ به ما مربوط نیست والَاتوضیحی ...توجیهی ...

امّا همانگونه که خود آگاهید دو بار و هر بار در مقطعی تعیین کننده آقایان مسئولین حوزه و ...خدمت شما رسیدند و با دادن قول و وعید و حتی امضای تفاهم نامه سینماهایشان را از تحریم خارج کردند . امَا همانطور که باز خود شما و کمی هم ما می دانیم هرگز پایبند قول و قرار خود نماندند که نماندند امَا ...

آقای وزیر

شما بهتر از هر کس می دانید که شورای صنفی فعلی مشروعیت خود را از چهار صنف بزرگ سینمایی می گیرد . جامعه صنفی ( 2 عضو ) انجمن سینماداران ( 3 عضو ) کانون پخش ( 2 عضو ) کانون کارگردانان ( یک عضو که فعلأ در شورا نماینده ندارد ) و یک نماینده ناظر از وزارت ارشاد

بنابراین ملاحظه می فرمائید که اعضاء شورای صنفی بدون جلب نظر آحاد صنف مربوط خود نمی توانند تصمیمات مهم را اتخاذ کنند . لذا بدینوسیله نظر صنوف مختلف مثل اعضاء کانون پخش مثل اعضاء انجمن سینماداران مثل اعضاء جامعه صنفی .... به نظر شما می رسد که آورده اند :

1- از این تاریخ تا زمان برگشتن حوزه محترم هنری به قانون و تمکین از آن تا ... انحلال دولت در دولت حوزه محترم هنری و تا ..... آن زمان که حوزه هنری به دلخواه و قانون خودنوشته عمل کرده و فیلمهای ما را گزینشی اکران کند ما نیز هیچکدام از فیلمهایمان را در سینماهای حوزه چه در تهران و چه در شهرستانها به اکران در نمی آوریم .

2- ما با هم ، هم قسم می شویم چنانچه فیلمی چه از بخش خصوصی و چه از بخش دولتی در سینماها و حوزه از جمله آزادی بدون رضایت شورای صنفی اکران شود ما آن فیلم را در سینماهایمان به اکران درنخواهیم آورد .

آقای وزیر

فیلمهای ما چون بچه های ما هستند بچه هایی که به مراقبت شدید نیاز دارند . سینما به جانمان بستگی دارد سالن سینما و فیلم به مثابه آب و ماهی است ما به دریای سینمای آزادی نیازمندیم امَا چه کنیم که آن سه مدیر اسبق و سابق خانه سینما با همکاری وردستانشان بعد از شکست در فتنه خانه سینما و ... به تعطیلی کشاندن آن اکنون در حوزه هنری و در قالب اطاق فکر لانه کرده اند و بخاطر ساخت چند فیلم و .... فضا و آب دریای آزادی را مسموم کرده اند ما بخاطر زنده ماندن فیلمهایمان به ناچار از آن دریای آزادی و ... خود را محروم میسازیم دعا می کنیم خدا خود ، رسوا کند آن مدیران اسبق را که سینما را مرکز تاخت و تازاهداف محقرشان ساختند. خدا رسوا کند کسانی را که سینمای نجیب ، سر به زیر ، مؤثرو جهانگشایی ما را به نانجیبی گردنکشی و بدتأثیری محکومش می کنند گواینکه رسوایشان هم کرده است سقوط تشت رسوایی ، آغاز شده است چیزی نمانده است که در اصابت با زمین صدایش دنیا را بردارد .

پایان پیام/